Wet Milieubeheer

Energiebesparing en Informatieplicht  Energiebesparing
Verbruikt uw onderneming meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen. Wij helpen u graag met ons stappenplan.

Energielabels

Is uw gebouw nog niet voorzien van een energielabel of wilt u uw energielabel verbeteren? Onze adviseurs helpen u graag om het label op te stellen en vast te leggen.

EED

Heeft u meer dan 250 FTE, een jaaromzet van 50 miljoen of meer, of is uw jaarlijkse balanstotaal meer dan 43 miljoen? Voer dan tijdig een EED-audit uit.

Wet Milieubeheer en Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. De wet Milieubeheer en Informatieplicht heet ook wel de energiebesparingsplicht. De RVO handhaaft sinds 2019 ook de Informatieplicht. Dit betekent dat u voor 1 juli 2019 bij de RVO had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd om energie te besparen. Om aan de Informatieplicht te voldoen, kunt u dit stappenplan volgen:

Stap 1: Bepaal of u een informatie- en energiebesparingsplicht hebt;
Stap 2: Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor u van toepassing is;
Stap 3: Vraag op tijd eHerkenning aan;
Stap 4: Log in op eLoket;
Stap 5: Vul de rapportage in per Wm-inrichting;
Stap 6: Rapportage indienen op Mijn RVO.

Het invullen van alle gegevens kan een complexe en tijdrovende klus zijn. Wij hebben de maatregelen voor u gebundeld en versimpeld. Ook kunnen wij de Informatieplicht volledig uit handen nemen, waardoor u zich kunt richten op uw onderneming.

Wilt u meer weten over de informatieplicht of een vrijblijvende offerte aanvragen?

Energielabels

Een energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van een pand. Een hoger energielabel kan de waarde verhogen van uw pand, doordat het label laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het is daarbij niet relevant hoe het gebouw en de installaties worden gebruikt. Bovendien moeten kantoorpanden in 2023 minimaal een energielabel C hebben en in 2030 zelfs label A. Een energielabel kunt u alleen krijgen door een erkende deskundige het label vast te laten stellen. De experts van De Energie B.V. helpen u graag bij het opstellen en vastleggen van het label.  

Is uw gebouw nog niet voorzien van een energielabel? Wij helpen u om het label op te stellen en vast te leggen. Hierdoor voldoet u tijdig aan de wetgeving van 2023!

Wilt u klaar zijn voor de toekomst en wilt onaangename verrassingen voorkomen? Wilt u meer weten over de wetten en regels wat betreft energie labels, of een vrijblijvende offerte aanvragen?

EED / Energie-audit

U bent verplicht om een Energie-audit (EED) uit te voeren als uw onderneming voldoet aan één of meer van de onderstaande kenmerken:

  • U heeft meer dan 250 FTE
  • U heeft een jaaromzet van 50 miljoen
  • U heeft een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen

Vanaf 1 juli 2019 dient een onderneming, die onder deze verplichting valt, een EED-verslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een onderneming moet dit 4 jaar na indiening van het vorige energie-auditverslag bij RV opnieuw indienen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Wilt u meer weten over de EED, de audit of een vrijblijvende offerte aanvragen?

Mirjam Verhoeff

Mirjam helpt u graag verder!

(085) 007 4006
info@de-energiebv.nl
Klerkenveld 14, 4704SV Roosendaal